Kolnes IL

Starte opp lag?

Starte opp lag?

Tenker du på å starte opp nytt lag eller aktivitet i Kolnes IL? FLOTT! Les dette:

Tilbudet i Kolnes IL er til enhver tid et resultat av to faktorer:

  1. Føringer fra hovedstyret og SU (Sportslig Utvalg) der idrettslaget bestemmer hvilke tilbud det skal være i idrettslaget.
  2. Initiativ og interesse til foreldre og andre som ønsker å starte opp lag / tilbud for barna sine.

Denne dynamikken er viktig - idrettslaget kan ikke på egenhånd definere hvilke tilbud medlemmene skal få, og det kan heller ikke være helt opp til de enkelte foreldre / voksne å starte opp med nye lag eller aktiviteter uten at dette er godkjent i SU og passer inn i idrettslagets profil og økonomiske og praktiske rammer (treningstider, tilgang til treningsarena, ressurser til utstyr, drakter osv).

Idrettslaget er organsiert slik at alt administrativt arbeid med regnskap, budsjett, reklame/sponsorarbeid, draktsett osv. gjøres sentralt i idrettslaget av SU, daglig leder og komiteene. Det enkelte lag trenger altså ikke eget budsjett osv. MEN det er viktig at SU koordinerer tilbudene og fordeler de midlene som er til disposisjon. Det enkelte lag må synliggjre for SU hvilke behov det har og søke om utstyr / midler, treningstider og sted.

Om DU ønsker starte et nytt lag eller ny aktivitet i Kolnes IL - kjempeflott! Det er det som driver klubben videre. Ta kontakt med daglig leder eller SU for å få videre informasjon hvordan du kan gå fram. Dersom det settes i gang nytt lag / aktivitet vil du få rolle som "lagleder" eller "trener" og det skal opprettes en lagside der du registrerer alle som kommer på trening. Via lagsiden kan du enkelt legge ut viktig informasjon, sende SMS til hele gruppen m.m.

Det er viktig med god registrering på lagsiden fra starten av - bl.a. idrettsregistrering (som er grunnlag for hvor mye støtte klubben får fra kommunen) og kontingentarbeidet er avhengig av dette.

Ta snarlig kontakt med "veteraner" i klubben for å få dette til!

Hilsen Sportslig Utvalg, Kolnes mars 2011

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products