Kolnes IL

Referat ekstraordinært årsmøte 05.01.06

Referat ekstraordinært årsmøte 05.01.06
REFERAT FRA
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
KOLNES IDRETTSLAG
 
Tid:            5. jaunar 2006 kl. 20.00 – 21.30
Sted:          Brakkene ved kunstgraset
Tilstede:    15 personer
 
 Saker som ble behandlet:
 
1.    Organisasjonsmodell

Enstemmig vedtak:
Framlagt organisasjonsmodell vedtas med følgende endring:
HU-laget er representert med 1 person i sportslig utvalg i stedet for at HU-laget rapporterer til hovedstyret.

 
2.    Godkjenning for at vi kan lønne trenere/spillerutviklere og lignende på barne- og ungdomsnivå.

Enstemmig vedtak:
Kolnes Idrettslag kan lønne trenere/spillerutviklere og lignende på barne- og ungdomsnivå.

 
3.    Medlemskontingent 2006

Enstemmig vedtak:
0 – 6 år               kr 150
7 – 12 år             kr 300
13 – 16 år           kr 600
17 – 19 år           kr 800
Seniorfotball       kr 1.300
Old Boys            kr 700
Trimmen             kr 300
HU-lag                kr 300
Støttemedlem    kr 150
Familie                kr 1.500
 
Referent: Leiv Kristian Økland
 
 

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift