Kolnes IL

Saksliste årsmøte 16.03.06

Saksliste årsmøte 16.03.06
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSMØTE 16 MARS 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNHOLDSLISTE:
 
SAKSLISTE                                                                          side 3
 
ÅRSRAPPORT ARBEIDSUTV./ HOVEDSTYRET               side 4
 
ÅRSRAPPORT HU – AVDELINGEN                                   side 5
 
ÅRSRAPPORT SENIORAVDELINGEN                               side 7
 
ÅRSRAPPORT JUNIORLAGET                                           side 8
 
ÅRSRAPPORT BARNE OG UNGDOMSAVDELINGEN      side 10
 
                   - HÅNDBALL                                                     side 10
 
                   - IDRETTSKOLEN                                             side 11
 
                   - FOTBALL                                                        side 12
 
VALG 2006                                                                            side 13
 
BUDSJETT 2006                                                                    side 14
 
REVIDERT REGNSKAP 2005                                               side 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLNES IDRETTSLAG
 
ÅRSMØTE PÅ GRENDAHUSET 16 MARS 2006
 
 
SAKSLISTE
 
 
1)    Åpning
 
2)    Valg av møteleder
 
3)    Valg av møtesekretær
 
4)    Valg av tellekorps
 
5)    Årsmeldinger
 
6)    Regnskap/ budsjett
 
7)    Valg
 
 
 
8)    Forslag om at juniorene blir lagt under BU fra i år.
 
Dette for at vi skal få et mer oversiktlig og reelt budsjett for senioravdelingen, og fordi de har en større tilhørighet til BU.
( Jan Magne Dommersnes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSRAPPORT ARBEIDSUTVALGET/ HOVEDSTYRET
 
Arbeidsutvalget har i år bestått av:
 
Leder:
Nestleder: Tage Lohiniva
Kasserer: Turid Norheim
Sekretær: Arne Mæland
Medlem: Leif Kristian Økland
Medlem: Solveig Østebøvik
 
Kolnes IL har gjennom hele 2005 vært uten leder. Arne Mæland som har vært sekretær har fungert både som leder og sekretær. Det har vært jobbet med å finne aktuelle kandidater for vervet, men dette har ikke vært en lett oppgave.
 
Høsten 2005 la Viggo Telle frem en ny organisasjonsmodell for Hovedstyret. Etter og ha sett på ulike modeller valgte vi å jobbe ut ifra denne, og fikk den godkjent på ekstraordinært årsmøte i januar 2006.
Valgkommiteen har dermed hatt en stor jobb foran dette årsmøtet for å skaffe folk til de nye vervene, og de har lykkes bra i denne jobben. I denne sammenheng er også ny lederkandidat kommet opp, og vi i AU har stor tro på at ting nå vil fungere bedre. At klubben har en leder er viktig.
 
I september 2005 fikk klubben også ny daglig leder. Gjennom dette var det en del ting som ble tatt tak i klubben. Som de fleste har fått med seg er nå klubbhuset( brakkene) pusset opp, og dette har blant annet medført mer aktivitet rundt anlegget vårt. Det ble også opprettet et bedre forhold til kommunen, sponsorer og lignende.
 
Noen negative ting har også skjedd rundt idrettslaget i den senere tiden. Det vi tenker på da er hærverk som er blitt utført rundt anlegget. Dette er ting vi synes er trist når skjer, og vi håper at de personene fra bygda tenker over hva de holder på med. Idrettslaget ønsker og stå frem som en positiv del av bygda, mange deltar i ulike verv på frivillig basis, og det er utrolig trist når f.eks dugnadstimene må brukes til og male over hærverk som er blitt utført. Det er så mange andre ting de frivillige har lyst og bruke timene sine på.
 
Til slutt vil vi få takke alle våre frivillige trenere, oppmenn/damer og tillitsvalgte for innsatsen de har gjort dette året. Arbeidet som dere legger ned i idrettslaget er av umåtelig stor verdi. Uten frivillige hadde ikke bygda hatt det vi har i dag. Håper de fleste( og også nye) vil fortsette med stort pågangsmot.
 
Med vennlig hilsen Hovedstyret/ Arbeidsutvalget
Mars 2006.
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSRAPPORT FOR
HPU-AVDELINGEN, ÅRET 2005
 
 
HPU-laget er et håndball-lag for mennesker med psykisk utviklingshemming fra 18-årsalder til rundt de 50. Dette året har håndball-laget bestått av 22- 24 aktive spillere, der begge kjønn er representert. Vi har hatt en flott økning fra året før.
 
Laget trener hver onsdag i Vardafjellhallen hvor det er godt oppmøte blant spillerne, selv om de har mange andre fritidsaktiviteter resten av uken. Håndballsesongen 04/05 ble en flott sesong med seier på tabellen. Problemet den sesongen var at vi var så mange spillere at det ble til dels liten spilletid på hver spiller. Denne sesongen har vi derfor øket opp til to mix-lag. Dette fungerer mye bedre. De andre lagene ifra sørfylket er veldig jevne med våre egne lag og kampene blir meget spennende. Vi er allerede halvveis i 05/06 sesongen og så langt har vi hatt bare bra resultater. Topper nok tabellen i skrivende stund med begge lagene.
 
I mange år har vi og andre lag fra Sør- Norge savnet en turnering til å avslutte sesongen med. I 2004 satte vi i gang ett gigantisk skippertak og laget en heidundrende turnering i Norheimshallen sammen med håndballgruppa i BU-avd. Etter en kjempesuksess i 2004 måtte selvfølgelig dette gjentas i 2005. Dette ble en kjempeturnering der vi selv stakk av med gullmedaljen nok en gang. Bankett med dans, Matti Røssland og slide-show av Siri er bare noe av opplevelsene på lørsdagskvelden. Representant fra Norges Håndballforbund Region SørVest- Norge delte ut premier. Men de som må takkes ekstra mye for denne turneringen er Kristin Emberland, Birgitte Kolnes og Siri A Rinden. Uten dem hadde dette aldri vært mulig.
Planleggingen er allerede godt i gang for en ny turnering våren 2006.
 
Ariabiaden ble ikke avviklet i 2005 og det kommer den ikke til å gjøre på en stund. Arrangementet er foreløpig lagt på is pga manglende deltakelse.
 
Første helga i september 2005 var vi på landsturnering i Trondheim. Dette er et uoffisielt norgesmesterskap. Landsturneringen deler opp i puljer etter nivå laget har og om det er rene klasser med damelag, herrelag eller mix-lag. Vi stilte dame-lag i en lavere klasse i år, og fikk en flott bronseplass. Herrene stilte i egen klasse i år. Her var det bare 4 lag med, men nivået var veldig høyt. Guttane fikk virkelig tatt seg ut her. De spilte på det beste på bedriftsnivå. Helt fantastisk å få oppleve.
Nok en gang var Ingvald Dahl med som ledsager og denne gangen med god hjelp fra Oddny Selsaas. Vi var nødt til å ha flere ledsagere pga mange spillere. Dette er en av grunnene til at turneringen kostet oss langt over budsjettet.
 
På høsten i år startet vi opp et kostholdsprosjekt i regi av Norges Håndballforbund. Dette er prosjekt som ble startet i Trondheim for et par år siden for HU-laget til Byåsen. Dette var så vellykket at håndballforbundet ønsket å gi tilbudet til andre lag i landet også. Prosjektet går kort sagt ut på å gjøre spillerne bevisste på hva vi spiser til daglig og
hvordan vi mosjonerer. Målet er vel for mange å kunne erstatte usunn mat med sunnere mat. Prosjektet går bra for de fleste. Vi legger opp til forsterkere i løpet av sesongen. Har allerede fått oss drikkeflasker fra Coop sportsavdelingen og flere overraskelser er i vente.
Siri Antonsen Rinden blir brukt som en motivasjonsperson for spillerne her, og hun stiller opp i ny og ne for å høre hvordan det går og for å skryte litt.
 
Vi har hatt en positiv utvikling med å skaffe nok midler til driften av laget. Vi sender ut søknader til alle gode støttespillere og får stort sett positivt svar fra alle. Spesielt må nevnes Karmøy Kommune som alltid stiller opp med gode driftsmidler. Uten støtten fra de hadde dette vært helt umulig. En annen støttespiller er Diakonstiftelsen Rogaland.
 
 
Vi vil takke for et godt samarbeid til alle i året som har gått.
 
 
 
HANDLINGSPLAN FOR HPU- AVD. I 2006:
 
Målsettingene for 2006 er å skape et godt tilbud som oppleves som meningsfylt for spillerne.
 
Dette gjennom:
-                     Ukentlig trening
-                     Deltakelse i seriespill
-                     En cup for sørvestlandet med Kolnes som arrangør
-                     Ny landsturnering i Tønsberg
-                     Sosiale sammenkomster med god og sunn mat
-                     Oppfølging ifht kostholdsprosjektet
 
Ellers håper vi nok en gang, (for sikkert sjuende året) at Tove Elise og jeg, (Elin) å kunne trekke oss litt tilbake som trenere til høsten. Vi må nok si at vi ønsker oss hjelp fra dere som kommer fra Kolnes til denne oppgaven. Vi tilhører ikke Kolnes-bygden lenger og har noe vanskeligheter med å kunne finne noen som kan ta over denne oppgaven.
 
 
 
 
Med sportslig hilsen
”fossilene”
 
 
 
 
Tove Elise Johansen     Elin Strand Rovik      Ingvald Dahl
 Trener                                        Trener/leder                          Medlem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSRAPPORT SENIORAVDELINGEN
 
Vi startet opp med treningene i januar mnd.
Det var en god gjeng på treningene og det var stor iver og entusiasme på treningene.
Vi hadde før sesongstart treningskamper mot Torvestad, Grannkam og Skudesnes.
Vi spilte jevnt mot alle lagene.
                                             
Sesongen startet borte mot Djerv 1919 og Hinna. Vi tapte hele 10-5 mot Djerv 1919 og 11-3 mot Hinna. Vi slo Madla 7-2 på vår første hjemmekamp.
Det ble mange målrike kamper utover i sesongen.
 
Den første høstkampen var mot Djerv 1919. Den kampen vant vi 6-3.
Dette var deilig. Å slå Djerv 6-3, som vi tapte 10-5 mot i den første kampen,
lovet bra for høstsesongen. Ut over sesongen ble det noe varierende med folk på trening og i kamper. Dette må vi vel også si at var en av grunnene til at det ble noe ujevne resultater, men at vi tilslutt klarte å beholde plassen i 4 div. var bra.
 
Kolnes er inne i et generasjonsskifte. Noen av den eldre garden har allerede gitt seg men vi får håpe at dette går gradvis at ikke alle med lang erfaring gir seg samtidig.
Fremover nå så er vi avhengig av og få rekruttering nedenifra. Det er jo en stund siden vi hadde en ungdomsavd. med junior lag så her er det viktig å holde trykket og bredden for at vi skal kunne få til en viss rekruttering.
Dette kan medføre at det blir noe varierte resultater men slik må det bare bli. Vi er fremdeles innstilt på og kjempe om plassen i 4 div.
A-laget har i år hatt 4-5 spillere fra junioravd. med på treninger og i kamper.
De har alle gjort seg bemerket både på banen og på andre områder innenfor Kolnes IL.
Det som er viktig i tiden fremover er å ta vare på disse ungdommene.
Det er viktig at de får erfaring og at de blir etablert i senioravd.
 
Frode Hundsnes sluttet som trener etter 3 sesonger i Kolnes IL.
Det har vært en vanskelig jobb å finne ny trener.
Etter en intens høstjakt på trener har vi fått Karl-Johan Ferkingstad som ny trener.
Karl-Johan har trent Kolnes tidligere. Han er 34 år og er fra Avaldsnes, men han har nå kjøpt hus og flyttet til Kolnes.
 
Senioravd. har også vært med og bidratt til å fremskaffe penger til Idrettslaget.
De har som tidligere vært med på å arrangere Tine fotballskole. Dette må vi si var en like stor suksess i 2005 som året før. På fotballskolen var også juniorer med som instruktører. De gjorde en god jobb og tilbakemeldingene er bare positive. Senioravd. stod for middagsservering på grendahuset, de laget en Kolnes Idrettskalender og vi har hatt div. dugnader.
Senioravd har også deltatt på de dugnader som idrettslaget har arrangert i forbindelse med oppgradering og vedlikehold av idrettsanlegget.
 
Jan Magne Dommersnes
Leder senior avd.
 
 
 
B-LAGET.
 
B-laget startet opp med treningene i januar. Det var bra oppmøte på treningene.
Vi trente inne på Grendahuset helt frem til sesongstart slik at vår første utetrening ikke kom før i april da vi deltok i den årlige Kolnesturneringen. Der møtte vi A-laget
I semifinalen. Et oppgjør som endte 4-2 i vår favør. Dog ble det tap i finalen på lørdagen mot Askøy fra Bergen, men det kunne vi faktisk ikke brydd oss mindre om.
Samme kveld befant laget seg på Colorline, på vei over til Danmark, en tur som inneholdt alt fra heftige laguttak, følelser og kameratskap ble diskutert. Sesongen hadde allerede vært en suksess fra vår side.
 Allikevel åpnet vi serien på en fortreffelig måte, men utover i sesongen så ble det i perioder lite med folk på trening, slik at vi i utgangspunktet trengte et skikkelig ”oppsamlingsheat” pr telefon for å kunne stille lag, resultatet av dette ble selvfølgelig at tabelltopp ble erstattet med nedrykksspøkelse .Det hjalp dessverre ikke at vi fikk hjelp av 3 A- lagspillere Rovik, Aksnes, Solstrand. Nest siste kampen var avgjørende om vi skulle klare å beholde plassen i 6 div. den gikk mot Bremnes 2 på Bremnes. Vi begynte dårlig, nervene lå tydelig utenpå spillerne og vi lå under 4-0 til pause, men vi ble enige om å rykke ned med stil og med et seiersmål av undertegnede, trener John Emil Hauge, seks minutter på overtid , så klarte vi å snu kampen og vant til slutt 5-4.
Stemningen var stor på vei hjem sør, nå var det bare å glede seg til en ny sesong med ”slitekamper” og godt samhold.
 
Sportslig Hilsen
B Laget v/John Emil.
 
 
 
 
ÅRSRAPPORT JUNIORLAGET
Bakgrunn
Før 2005 var det mange år siden sist Kolnes hadde eget Juniorlag. Resultatet av dette har vært at det ikke har vært sportslig tilbud til ungdommen i bygda allerede i 15 – 16 års alderen. Følgelig har de fleste sluttet med fotball, noe som igjen har medført at det har vært liten rekruttering til A-laget fra egne rekker. Dette har nok bidratt til at A-laget har blitt fremmedgjort i forhold til resten av idrettslaget.
I 1988-årgangen var det mange gutter som fortsatt spilte fotball i 2004. 2003- og 2004-sesongene spilte disse på et samarbeidslag med Nord. Med disse som hovedstamme i laget ble det bestemt at man skulle forsøke å etablere et Juniorlag på Kolnes til 2005-sesongen.
 
Mål
Målsettingen var enkel, nemlig å få til et velfungerende juniorlag på Kolnes for sesongen 2005, samt at ungdom fra Kolnes i den aktuelle aldersgrupppen skulle få et sportslig tilbud.
 
Dette skjedde
Owe Myklebust som til da hadde spilt på A-laget til Kolnes, tok på seg oppgaven med å være trener. Oppslutningen på de første treningene var ganske bra, men det var en del som vurderte om de ville spille på Kolnes eller på Nord. Resultatet ble at de aller fleste valgte å spille for Kolnes, slik at da det nærmet seg den tiden at vi skulle melde på lag i serien så hadde vi en stall som var stor nok til at vi kunne fortsette. I denne stallen var det også flere ungdommer fra Norheim- og Vormedalsområdet.
Det ble lagt opp til to treninger pr. uke. Treningsframmøte har nok vært noe varialbelt. Det har vært en gjeng som har fått med seg bortimot alle treninger, og så var det noen som hadde et mere lettvindt forhold til det å stille på trening. Trener og oppmann valgte likevel ikke å kjøre så veldig hard disiplin i forhold til dette, av fare for at det kunne gå ut over trivselen.
Før sesongen ble det spilt 4 treningskamper, og resultatet fra de var ganske gode. De viste at laget var i stand til å spille jevnt med lag fra 2. divisjon, men laget ble likevel meldt på i 3. divisjon. Beslutningen om å melde laget på i den divisjonen viste seg å være rett. Nivået i den divisjonen viste seg å være overraskende høyt.
Kampresultatene fra vårsesongen var ikke så gode. Det ble kun en seier og en uavgjort. Hele tre av kampene endte med ettmåls tap, så laget var i alle fall på høyde med de fleste.
 
Ryktet om at vi hadde det gøy på Kolnes hadde spredd seg i løpet av vårsesongen, så da
høstsesongen startet fikk vi med hele fire nye spillere. Disse var med på å forsterke laget. Resultatene svingte likevel fortsatt en del, bl.a. fordi vi på grunn av skader skjelden klarte å stille med det beste mannskapet. Høydepunktet i høstsesongen ble da vi slo Grannekam (nummer 2 i serien) 5-3 på hjemmebane. Dette var en sterk prestasjon. På våren tapte vi 6-0 mot de. Da sesongen var slutt hadde Kolnes juniorene kun 2 lag bak seg på tabellen, men de hadde likevel fått vist at de på en god dag var i stand til å hamle opp med de fleste.
 
Oppsummering
Målene om å få til et velfungerende juniorlag, samt at ungdom fra Kolnes i denne aldersgruppen skulle få et sportslig tilbud, må vi absolutt si er oppnådd. Dette vises også godt på de treningene vi allerede har startet til neste sesong, hvor det har vært ca. 15 spillere på de innledende ”frivillige” treningene. Stallen ser foreløpig ut til å bli på i overkant av 20 spillere.
Flere av juniorene har bidratt godt til å hjelpe til med yngre spillere. På fotballskolene de to siste årene har disse guttene gjort en betydelig innsats. De er også med som hjelpeinstruktører i det opplegget som nå er startet av den nye spillerutvikleren. Dessuten har flere av de bidratt som hjelpetrenere på flere lag i løpet av sesongen.
De samme guttene har også bidratt til å gjøre slutt på den situasjonen vi hadde med lite rekruttering fra egne rekker til A-laget. 4-5 av guttene har trent med A-laget, og flere har fått prøve seg i kamper. 
Før fotball-sesongen begynte, hadde vi en skitur til Seljestad/Hordadalen. 12 av guttene overnattet på ei hytte, mens 5 pappaer overnattet på ei nabohytte. Dette ble en topp tur, og guttene fikk vist at de kunne fungere veldig godt tett sammen i løpet av en hel helg. Matlaging, oppvask, stå opp tidlig, ja til og med det å holde orden på rommene fungerte så godt at jeg er sikker på at de fleste foreldre ville blitt ganske overrasket. På grunn av denne gode erfaringen er en tilsvarende tur lagt inn som en del av neste sesongs forberedelser.
 
 
Kenneth Knutsen, Oppmann,
Kolnes, januar -06
 
BARNE OG UNGDOMSAVDELINGEN
 
ÅRSRAPPORT HÅNDBALLAVDELINGEN
 
 
Det siste året har vi hatt følgende lag med I serien:
 
1)         Jenter 9   (trenere: Siri & Bjørn Egil Rinden)
2)         Jenter 11 (trenere: Line Ø. Vestre og Silje Sunde )
3)         Jenter 13 (trenere: Liv Grete Østevik, Silje Sunde og
Solveig Østebøvik)
4)         Gutter 10 (trenere: Andy Aase, Birgitte Kolnes)
                                               
Treningstidene har i år som i fjor vært på torsdagene i Norheimshallen:
 
Kl. 17:00 – 18:00                    Jenter 9
Kl 18:00 – 19:00                    Jenter 11 og gutter 10
Kl 19:00 - 20:00                   Jenter 13
 
Treningstidene fungerer greit, men jenter 13 ønsker mer treningstid, så til neste sesong har vi søkt om treningstid tirsdag og torsdager. Å få tildelt treningstid i Norheimshallen er ganske vanskelig, så vi får bare håpe J
 
Tilbakemeldingene fra de ulike lagene har vært positive. 
 
Gutter 10 har gjort det veldig godt i år. Mange fine resultater, og flere gutter strømmer til. Håper vi får med flere gutter etter hvert. Dessverre viser det seg nå at Andy, Birgitte, Torill og Gunn som har vært støtteapparatet rundt laget, nå gir seg alle tre. Vi får en stor oppgave med å skaffe nye trenere og Oppmann/kvinne til laget. Guttene er veldig ivrige og flinke, så her er det bare til å melde seg til undertegnede hvis noen ønsker å overta.
 
Jentelagene gjør det også bra.
 
Jenter 9 spiller aktivitetsserie der bare 4 spillere er på banen samtidig. Dette førte til at vi måtte dele dem opp i to lag for at de skulle få mer spilletid. J9 er 12 stk på trening , og er kjempeflinke til å møte opp på trening – en livlig og glad jentegjeng J
 
Jenter 11 har noe få spillere, men de som er der er ivrige og flinke. Trenerene gjør en kjempeinnsats. Trenerene går på idrettslinja i Kopervik, og har ingen annen tilknytning til klubben. De er russ i år, og kommer nok til å gå av som trener etter endt sesong.
 
 
 
Jenter 13 har godt oppmøte på trening. Laget mistet treneren sin ,Idar Nestaas ,etter fjoråret pga flytting til Bergen.midt i sesongen. Dette var veldig synd. Idar gjorde en kjempejobb med jentene . Liv Grete Østevik overtok ansvaret etter Idar. Hun har også gjort en kjempejobb, men måtte også slutte (midt i sesongen) pga jobbsituasjonen. Det er selvfølgelig beklagelig, men så tok Solveig Østebøvik på seg ansvaret og steppet inn som trener... i tillegg til alt det andre hun har hatt ansvaret for !!   Kjempeflott Solveig !! J
Laget har ønske om mer treningstid.
 
DUGNADER:
 
Hvert lag får tildelt ansvaret for ett eller to arrangemets-avviklinger i Norheimshallen hver. Til et slikt arrangement må vi ha folk til sekreteriatet, stå i kiosken og til å bake kaker etc.
Til dette stiller foreldre og spillere opp(de eldste) og hjelper til. Alle arr. våre i år har gått knirkefritt – så en stor takk til alle som har bidratt til dette.
 
Den største dugnaden håndballavdelingen har, er Kolnes-cup. Den er like etter påskeferien. Cupen er en håndballturnering for utviklingshemmede. Mer om dette i HU-rapporten.
 
STØTTEAPPARAT:
 
Flere av lagene har oppmenn/kvinner som tar seg av ulike praktiske gjøremål. Jeg vil få takke alle sammen !! Dere gjør en fantastisk jobb !!
Torill Dommersnes, Steinar Vestvik, Solveig Østebøvik. Gunn Sørgård
 
TAKK:
Kristin Emberland har vært leder av håndballen nesten fra oppstarten av. Hun har nå valgt å si takk for seg som leder av håndballavdelingen. Til tross for at hun ikke har noen barn som spiller aktivt håndball lenger, har hun likevel vært med oss. Dette har vi virkelig satt pris på. Kristin har gjort en fantastisk jobb får håndball-gruppa i oppstartsfasen. Hun kjente mange i bygda, og ikke minst hennes kompetanse i økonomi og ledelse har vært spesielt viktig for oss. 
Tusen takk for den gode jobben du har gjort , Kristin !
 
Birgitte Lotsberg Kolnes har også sagt at hun vil si takk for seg i styret nå. Hun har vært med fra starten hun også. I tilegg til å være styremedlem, har hun vært dommerkontakt for dommerene våre. Hun har også vært – og er trener for sønnene sine 
Tusen takk for kjempegod innsats og mange gode innspill og et glødende engasjement, Birgitte !
 
 
Kolnes 1 Mars 2006.
Siri A. Rinden.
 
 
ÅRSRAPPORT IDRETTSKOLEN
 
 
Allidretten har treninger på onsdager.
3- 5 åringene har trening fra kl 16.45 til 17.30. Det er Elin Salvesen og
Gunn Elin Rovik som bytter på å trene de.
1. og 2. klasse har trening fra 17.30 til 18.30 Line løype trener denne
gruppen.
 
Treningen deres består av forskjellige aktiviteter. En del sangleker,
hinderløyper og noe ballspill i den eldste gruppen.
 
I fjor, før jul hadde de nissemarsj. Da gikk de fra grendahuset nedgjennom Buhagen og tilbake. Da de kom tilbake, kom det nisse med en liten snope pose til hver av barna, og det ble delt ut nissemarsj medalje til alle barna. Dette er en populær avslutning før jul, som barna synes er kjempe spennende.
 
Allidretten har avslutning før sommeren. Hvis ikke de som er trenere for
allidretten fortsetter til høsten, håper vi nye foreldre kan overta.
 
ÅRSRAPPORT FOTBALL
 
 
Disse har vært med i fotballgruppen i 2005:
·                    Haldor E. Sørgård
·                    Oddvar Østebøvik
·                    Berit Jentoft
·                    Øyvind Rovik
·                    Jarle Leirvåg
 
Fotballgruppen har dette året arbeidet ut fra en årsplan, som bl.a. innbefatter møter med trenerne og oppmenn, bidratt til flaskeinnsamlinger, deltagelse i aktivitetsdagen, organisert Tine fotballskole, diverse dugnader, gjennomført fotball-lotteriet, og til slutt avslutningsfest for ungene. Vi har hatt jevnlige møter for å holde en viss kontinuitet i arbeidet.
 
Kolnes IL er representert med lag i alle årsklasser med unntak for 15- og 16-åringene. Der er avskallingen så stor at de gjenværende søker samarbeid med NORD.
 
Treningene foregår i stor grad på kunstgresset, men i sesongen går det kamper både på gressbanen og kunstgressbanen. Vi blir stadig flere lag og til sesongen 2006 er også grusbanen klar for de minste.
 
Et høydepunkt i sesongen var gjennomføringen av Tine Fotballskole sammen med junior og A-laget. Vi hadde ca 80 deltakere og ungene storkoste seg ei heil uke rett etter feriestart.
 
Mange lag har vært på cup-deltagelse, de minste i nærområde, mens de største dro til Danmark på Vilbjerg cup. Tilbakemeldingen fra cup-eventyrene er positiv.
 
Festen på grendahuset med pølser og brus, samt utdeling av diplomer, pokaler og statuetter, var også i år en fin avslutning på sesongen. Laglederne fikk røkelaks fra Espevær.
 
Kolnes-fotballen er avhengig av mye dugnad og frivillig innsats for å få hjulene til å gå rundt både økonomisk og praktisk. Folk i bygda stiller opp og gjør en flott jobb for at tilbudet til ungene skal være der. Tusen takk til alle trenere og støttespillere som gjør dette mulig.
 
Vi i styret ønsker å fortsette med idrettslagets gode målsetting som er å arbeide for å gi flest mulig et tilbud om å delta i det gode miljøet som er i Kolnes IL. I tillegg ønsker vi å gi våre talenter et ekstra treningstilbud. Derfor ble det på tampen av året bestemt å opprette en spillerutviklingsgruppe. Denne skal dette første året trenes av Morten Salvesen som allerede nå har vist at han er rett mann på rett sted.
 
For 2006-sesongen har vi følgende målsetting:
·                    Støtte opp og legge forholdene til rette for den positive aktiviteten som vi har.
·                    Forbedre dommer-rekrutteringen
·                    Arrangere Tine fotballskole
·                    Søke å støtte opp om juniorlaget for å sikre dets eksistens.
 
 
Styret i fotballgruppen v/ Haldor E. Sørgård
 
 
VALG 2006
 
 
Styret får fullmakt til å velge personer til ubesatte verv.
 
Hovedstyret:                                                                      Neste gang på valg
 
Leder                                     Kjell Emberland                                2007
Nestleder                              Leiv Kristian Økland            2007
Kasserer                               Silje Skarstein                                  2008
Styremedlem                        Mariann Salvesen                            2008
Leder sportslig utvalg          Viggo Telle                                       2008
Leder arr. og dugnad           …………………………                   2008
Leder hus og bane               Arne Kolnes                                      2008
 
 
Revisorer:                           Bente Fagervold                              2007
                                               ………………………                       2008
 
 
Sportslig utvalg:   
Leder                                     Viggo Telle                                       2008
Spillerutvikler            ………………………..                     2008
Koordinator BU fotball         Haldor Sørgård                                2007
Koordinator senior fotball    …………………………                   2008
Koordinator BU håndball     …………………………                   2008
Koordinator HU handball     ………………………….                  2008
Koordinator idrettssolen      Wenche Josdal                                2007  
 
 
Hus og banekomite:
Leder                                     Arne Kolnes                                      2008
Medlem                                 Arnold Fludal                                    2007
Medlem                                 …………………..                             2008  
 
 
 
 
Arrangements og dugnadskomite:
 
Leder                                     ………………………                       2008
Medlem                                 Gunvor Langeland                           2008
Medlem                                 Marit Eike                                         2008
Medlem                                  Sissel Thaule                                    2008
Medlem                                 Elin Salvesen                                   2008
Medlem                                 ………………………….                  2008
Medlem                                 ………………………….                  2008
 
Representanter til verv i Grendahuset oppnevnes av styret.                            
 
                           
 
 
BUDSJETT 2006
 
Ettersom vi på ekstraordinært årsmøte i januar 2006 vedtok en ny måte og organisere klubben på, der hele idrettslaget blir en helhet, har vi valgt og sette opp et felles budsjett for 2006.
 
Driftsinntekter
 
 
 
 
Konto
Beskrivelse
Budsjett 2006
Resultat 2005
Budsjett 2005
 
3111
Medlemskontingent
-kr 125 000
-kr 87 700
-kr 117 000
 
3112
Utstyrspakke
-kr 5 000
-kr 3 944
kr 0
 
3115
Offentlig tilskudd
-kr 300 000
-kr 356 500
-kr 277 000
 
3121
Sponsor, reklame, skilt inntekter
-kr 220 000
-kr 81 600
-kr 130 000
 
3122
Kalender 2006 - sponsing
-kr 60 000
-kr 58 200
kr 0
 
3125
Dugnad
-kr 60 000
-kr 26 555
-kr 98 500
 
3126
Egenandeler
-kr 150 000
-kr 158 530
-kr 35 000
 
3130
Bodsalg
-kr 10 000
-kr 4 474
kr 0
 
3131
Kafe Senior
kr 0
-kr 14 940
kr 0
 
3135
Arrangementer
-kr 80 000
-kr 71 835
-kr 89 000
 
3138
Tine Cup
-kr 60 000
-kr 58 600
-kr 25 000
 
3139
Norway Cup
-kr 10 000
kr 0
-kr 10 000
 
3601
Baneleie
-kr 15 000
-kr 14 350
-kr 15 000
 
3602
Inntektsbringende tiltak
-kr 75 000
-kr 72 666
-kr 24 000
 
3701
Bensin avtalen
-kr 25 000
-kr 20 788
-kr 26 000
 
3702
Automater
-kr 70 000
-kr 61 098
-kr 70 000
 
3703
Lotterier
-kr 15 000
kr 0
kr 0
 
3901
Andre inntekter / kurs støtte
-kr 5 000
-kr 7 642
-kr 4 000
 
Sum driftsinntekter
-kr 1 285 000
-kr 1 099 421
-kr 920 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftskostnader
 
 
 
 
Konto
Beskrivelse
Budsjett 2006
Resultat 2005
Budsjett 2005
 
4111
Påmelding cup, stevner
kr 250 000
kr 305 845
kr 124 000
 
4112
Overgangs kostnader
kr 5 000
kr 3 000
kr 0
 
4113
Manglende fremmøte / lisens
kr 0
kr 1 500
kr 0
 
4115
Utstyr, materiell lag
kr 160 000
kr 73 636
kr 42 000
 
4120
Utgift, arrangementer
kr 20 000
kr 14 696
kr 26 400
 
4121
Utgifter vedrørende skiltreklame
kr 25 000
kr 16 425
kr 20 000
 
4122
Kostnader kalender 2006
kr 35 000
kr 34 863
kr 0
 
4123
Tine Cup
kr 20 000
kr 18 257
kr 0
 
4124
Norway Cup
kr 15 000
kr 0
kr 0
 
4125
Utgifter ved dugnad
kr 3 000
kr 0
kr 2 000
 
4126
Utgifter Kolnes Nytt
kr 7 500
kr 2 516
kr 7 500
 
4127
Utgifter vedrørende inntektsbringende tiltak
kr 30 000
kr 31 370
kr 0
 
4131
Kostnader Kafe Senior
kr 0
kr 10 912
kr 0
 
4135
Utgifter arrangementer
kr 20 000
kr 19 880
kr 10 000
 
5010
Lønninger
kr 160 000
kr 151 150
kr 112 000
 
5011
Provisjonslønn
kr 10 000
kr 0
kr 10 000
 
5190
Påløpne feriepenger
kr 20 000
kr 18 138
kr 0
 
5410
Arbeidsgiveravgift
kr 30 000
kr 21 312
kr 15 000
 
5411
Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger
kr 3 000
kr 2 557
kr 2 000
 
5990
Andre sosialavgifter
kr 5 000
kr 3 259
kr 18 100
 
6301
Husleie
kr 28 000
kr 27 000
kr 16 500
 
6302
Husleie daglig leder
kr 0
kr 0
kr 20 000
 
6340
Lys, varme (strømutgifter)
kr 25 000
kr 20 487
kr 18 000
 
6360
Renhold / Renovasjon
kr 5 000
kr 3 063
kr 0
 
6500
Kostnader vedrørende brakkerigg
kr 5 000
kr 51 958
kr 0
 
6540
Inventar
kr 2 000
kr 0
kr 0
 
6560
Rekvisita
kr 0
kr 0
kr 0
 
6600
Rep. Og vedlikehold anlegg
kr 100 000
kr 91 936
kr 100 000
 
6610
Grunnarbeid nybygg
kr 200 000
kr 0
kr 340 000
 
6701
Regnskapstjenester
kr 35 000
kr 32 754
kr 35 000
 
6711
Dommerutgifter
kr 35 000
kr 33 474
kr 53 000
 
6800
Kontorrekvisita
kr 1 300
kr 825
kr 0
 
6802
Administrasjonsutgifter
kr 10 000
kr 9 635
kr 12 000
 
6820
Trykksaker
kr 1 000
kr 907
kr 0
 
6860
Kurs, utdanning
kr 15 000
kr 2 599
kr 33 000
 
6911
Mobiltelefon
kr 7 500
kr 5 103
kr 7 500
 
6940
Porto
kr 2 500
kr 2 339
kr 0
 
7100
Bilgodtgjørels til trenere (oppgavepliktig)
kr 60 000
kr 60 516
kr 25 000
 
7105
Øreavrunding
kr 0
-kr 3
kr 0
 
7140
Reisekostnader, leie av buss(ikke oppgavepliktig)
kr 15 000
kr 13 060
kr 127 000
 
7150
Diettkostnader, oppgavepliktig
kr 5 000
kr 5 280
kr 0
 
7420
Gaver, fradragsberettiget
kr 1 000
kr 5 000
kr 0
 
7421
Utmerkelser, gaver
kr 15 000
kr 14 910
kr 10 000
 
7422
Møteutgifter
kr 0
kr 0
kr 0
 
7770
Bank og kontogebyr
kr 1 000
kr 848
kr 0
 
7790
Diverse kostnader
kr 5 000
kr 6 868
kr 4 000
 
7830
Tap på utestående beløp
kr 0
kr 15 731
kr 0
 
Sum driftskostnader
kr 1 392 800
kr 1 133 606
kr 1 190 000
 
 
Finansinntekter
 
 
 
 
 
Konto
Beskrivelse
Budsjett 2006
Resultat 2005
Budsjett 2005
 
 
8041
Finansinntekter
 
kr 0
kr 0
 
 
8050
Annen renteinntekt
-kr 3 000
-kr 3 077
kr 0
 
 
Sum driftskostnader
-kr 3 000
-kr 3 077
kr 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanskostnader
 
 
 
 
 
Konto
Beskrivelse
Budsjett 2006
Resultat 2005
Budsjett 2005
 
 
8141
Finansutgifter (renter)
kr 50 000
kr 46 398
kr 55 000
 
 
8150
Annen rentekostnad
kr 200
kr 199
kr 0
 
 
Sum driftskostnader
kr 50 200
kr 46 597
kr 55 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsoverskudd / Undreskudd
kr 155 000
kr 77 704
kr 324 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift