Kolnes IL

Politiattest

Politiattest

Kolnes IL følger NIFs regler når det gjelder politiattest. 

 

1.0 Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med daglig leder i Kolnes IL.

 

    1.1 Søknadsprosedyre

  • Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. 
  • Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Signert bekreftelse for trener eller lagleder ligger vedlagt oppe til høyre. Bekreftelsesskjema skal vedlegges søknaden.

          Daglig leder: post@kolnesil.no eller telefon 934 58 288

          Elektronisk søknad (kopier lenke om direktelink ikke fungerer): https://attest.politi.no/

  • Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  • Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til daglig leder. Kolnes IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Representanten for idrettslaget har taushetsplikt overfor uvedkommende i forbindelse med de opplysninger de får kjennskap til.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

 

    1.2 Informasjon

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Ikke vent, men få dette unnagjort snarest råder politiet.


Les mer om ordningen her

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift