Kolnes IL

Rutine sikkerhet kamp og trening

Rutine sikkerhet kamp og trening
RELATERTE DOKUMENTER
Rutine sikkerhet

 

 Sjekkliste trening og kamp Kolnes Idrettslag - SIKKERHET 

Grunnleggende: 

 • Treneren er ansvarlig for spillerne fra treningen starter til treningen er ferdig. 
 • Om en spiller ikke blir hentet etter trening bør trener være oppmerksom og vurdere å kontakte foreldrene. 
 • Spillere på de yngste lag skal aldri overlates til seg selv. Om en trening må avlyses eller noe uforutsett skulle skje, må foreldre kontaktes. 
 • Spillere skal aldri sendes hjem fra trening grunnet dårlig oppførsel etc., men henvises til sidelinjen til treninga er ferdig. Dersom spiller allikevel går hjem skal foreldre kontaktes. 
 • Treneren bør kunne be foreldre om å være tilstede under trening og/eller kamp dersom det anses som nødvendig. F.eks. ved utfordrende atferd og mye uro vil det noen ganger være helt nødvendig at foreldrene er tilstede for å hjelpe treneren. 

Momentliste sikkerhet: 

 • Det bør helst være minst 2 lagledere / trenere på alle lag i tilfelle noe skulle skje. 
 • Alle lagledere / trenere skal ha liste med navn på alle spillere og telefonnummer til foreldrene (skrives ut fra lagsiden). 
 • Alle lag skal ha nødvendig medisinsk utstyr tilgjengelig for å håndtere de vanligste skadene: 
  • Isposer 
  • Sportstape 
  • Kompresjonsbandasje 
  • Bandasjemateriell 
 • Alle trenere bør ha grunnleggende førstehjelpskompetanse og kunnskap om "RICE"-prinsippet ved skader i muskel/skjelett. 
 • Ring 113 dersom noen skader seg alvorlig, får store blødninger som ikke lar seg stanse eller slås bevisstløse. 
 • Spillere som har fått hodeskade og mistet bevisstheten skal alltid vurderes av lege. Det samme ved hodeskader uten bevissthetstap men med hukommelsestap, kvalme, hodepine, sløvhet. 
 • Idrettslaget skal ha hjertestarter og medisinskrin lett tilgjengelig på klubbhuset. 
 • Idrettslaget skal fra 2016 ha et årlig førstehjelpskurs for alle trenere og tillitsvalgte. 

 

Denne sjekklisten er utarbeidet mai 2015 og vedtatt i Sportslig Utvalg for alle grupper. 

Den oppdateres ved behov. 

Den skal være kjent blant alle trenere og lagleder i idrettslaget. 

Den skal ligge tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.kolnesil. no.

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift