Hva skjedde på årsmøtet?

Les referat her!

Årsmøtet for 2019 er gjennomført. Sakslisten var som følger:

Sak 1: Opptelling og godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4: Årsberetninger 2018
Sak 5: Godkjenning av regnskap 2018 og budsjett 2019
Sak 6: Innkomne saker og forslag
Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent for 2020
Sak 8: Valg av hovedstyret

15 personer møtte på årsmøtet i år, derav 8 medlemmer og 7 styremedlemmer. I tillegg deltok daglig leder som ikke har stemmerett. Styreleder Ronny Hallquist ønsket velkommen, og tidligere styreleder Elin Salvesen rollen som dirigent. De fremmøtte fikk noen minutter til å lese årsberetningene, mens de ulike avdelingslederne fortalte om året som gikk. Alle årsberetningene ble godkjente av årsmøtet. 

Økonomileder Sveiung Øie gikk gjennom regnskap for 2018, budsjett for 2019 og leverte oss et overskudd pålydende 94 381,- 

Det var kun en sak som kom inn til årsmøtet, den kom fra hovedstyret. Som medeier i Kolnes Grendahus SA er det idrettslagets tur til å inneha ledervervet i styret. Årsmøtet ga hovedstyret mandat til å finne en kandidat. 

Medlemskontingentene økte på årsmøtet i fjor, og innstillingen var at disse skulle videreføres. Da kom det er forslag fra salen, om at kontingenten for trimgruppene burde øke fra 750 kr til 800 kr. PS: Dette forslaget kom fra to medlemmer av trimgruppen! I tillegg ble det påpekt at noen av årsklassene er litt uklare på oversikten over kontingent. Det kom også et forslag om å ha redusert kontingent for innebandy 6-12 år, altså de som kun deltar på innebandy og ikke fotball. Bakgrunn for reduseringen er at disse medlemmene ikke har et tilbud hele året. Økningen for trimgruppene samt de andre fastsatte prisene ble vedtatt, mens årsmøtet ga hovedstyret mandat til å se på reduseringen av kontingent for innebandy 6-12 år og kontrollere at alle medlemmene inngår i oversikten over kontingent.

Til slutt, men ikke minst, var det valg av hovedstyret som sto for tur. Leder Ronny Hallquist (ett år), nestleder Leif Arild Edvardsen (to år), leder økonomi Sveinung Øie (to år), leder hus og bane Odd Petter Haugen (to år) og vararepresentant Kaja Runge Langhelle (ett år) var alle på valg. Alle stilte til gjenvalg og alle ble valgt videre! Vi har nesten hatt det som tradisjon at det må ett fortsettende årsmøte til for å dekke opp alle vervene, men i år ble alle valgt inn på årsmøtet! De andre medlemmene i hovedstyret, leder fotball Karl Johan Ferkingstad, leder håndball Tore Lindvik, leder innebandy Silje Skarstein og leder idrettsskolen Hans Erik Langfjord er på valg neste år. Alle sitter ett år til, unntatt Silje Skarstein som trekker seg tilbake fra styrevervet. Tusen takk for solid innsats Silje!

Kontortid - Daglig leder

Kontakt daglig leder Bjørn Magne Ådnesen på post@kolnesil.no eller mobil 934 58 288 i kontortid:

  • Mandag 15:00 - 20:00
  • Onsdag 07:00 - 16:00
  • Fredag 07:00 - 16:00

Medlemskontingent

 
Kolnes IL - Kontingent 2017
Treningsavgiften er idrettslagets viktigste inntektskilde. Derfor er det utrolig viktig å betale kontingent - også pga forsikringer til spillerne!
Ubetalt beløp (ca): 46689
Ubetalt antall: 56
Betalt beløp: 274200
Betalt antall: 305
 

Utleie klubbhuset

Utleie av Kolnes ILs klubbhus

Huset ble bygget i 2010, og har lyse, trivelige lokaler til leie for ulike anledninger. I lokalene i hovedetasjen kan det dekkes til opp til 40 gjester.

Følg linken for priser, bookingkalender og bookingskjema:

http://kolnesil.no/portal/public/showContentCategory.do?id=12181

 

 

 

 

 
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift